logo_3.jpg (3319 bytes)

privitanie.gif (5338 bytes)


tel.: +421 41 500 6570

eliss@eliss.sk

slovak

______________________________________________________________________


Produkty


ELWB.1

ELWB.2

RIADIACI MODUL LONWORKS®

Vlastnosti:

  - pinovo kompatibilný s twisted pair riadiacim modulom Echelon

  - NEURON 3150®

  - voliteľný komunikačný vysielač

  - hodinový kmitočet 10MHz

  - pätica pre FLASH pamäť

Popis:

     ELWB je základný procesorový modul na báze NEURON 3150, ktorý je svojím vyhotovením pinovo a rozmerom konektora kompatibilný s LONBase modulom a je určený ako procesorová jednotka k ľubovoľnému HW okoliu s týmto pinovým rozhraním (ELW2416DB- základný PLC modul, ELW2x5DSP displej, NEUDIS02 displej, al . HW od iných výrobcov,...).

Technické údaje

Parametre

Hodnota

Jednotky

  Napájanie

5

V DC

  Prúdový odber (bez záťaže)

< 30

mA

  Verzia procesora

NEURON 3150

-

  Vysielač voliteľný podľa v.1/v.2

FTT-10/RS-485

-

  FLASH pamäte

AT29C257-90

AT29C512-90

-

  Voľný adresný priestor

56

kB

  Rozmery d x š x v

62 x 44 x 15

mm

  Osadenie

piggyback

-

Fotodokumentácia

core_01.jpg (32117 bytes)


Návrat späť

______________________________________________________________________

© 2001 PMC