logo_3.jpg (3319 bytes)

privitanie.gif (5338 bytes)


tel.: +421 41 500 6570

eliss@eliss.sk

slovak

english

______________________________________________________________________


Produkty


MODUL PORUCHOVEJ SIGNALIZÁCIE

NEUPOS01

 

Funkcie:

  - 10 sledovaných porúch

  - snímanie a spracovanie porúch I. a II. stupňa na jednom module

  - možnosť voľby počtu vstupov pre snímanie porúch I. a II. stupoa

  - rozpoznávanie prvých a následných nepotvrdených porúch

  - rozpoznávanie potvrdených porúch

  - samostatný reléový výstup pre poruchy I.stupňa

  - samostatný reléový výstup pre poruchy II.stupňa

  - samostatný reléový výstup pre akustickú signalizáciu vzniknutých porúch

  - samostatný reléový výstup pre ovládanie modemu

  - 2 rezervné výstupy

  - uchovanie dát pri výpadku napájacieho napätia

  - možnosť komunikácie v LONWORKS® sieti, prípadne s nadriadeným systémom

HW popis:

  - 10 opticky oddelených čeíslicových vstupov (I1 ÷ I10) pre sledovanie porúch s konfigurovateľným počtom vstupov
     pre poruchy I. a    II. stupňa

  - 1 opticky oddelený číslicový vstup (P) pre potvrdenie poruchy obsluhou

  - 1 opticky oddelený číslicový vstup (S) pre skúšku svetelných výstupov a akustický alarm

  - 10 opticky oddelených čeíslicových tranzistorových výstupov (O1 ÷ O10) pre pripojenie indikačných žiaroviek, signalizujúcich
     výskyt porúch na jednotlivých vstupoch

  - 2 opticky oddelené čeíslicové tranzistorové výstupy pre obecné použitie

  - 4 reléové výstupy pre:

  - poruchu I.stupňa

  - poruchu II.stupňa

  - akustický alarm

  - pripojenie modemu

  - 2 prepojky (P1, P2) pre konfiguráciu počtu vstupov pre poruchy I. a II. stupoa

  - 2 prepojky (P3, P4) rezervné

  - mikrotlačidlo (MT1) pre registráciu modulu v LONWORKS sieti (SERVICE PIN)

  - mikrotlačidlo (MT2) pre externý reset modulu

  - komunikačné rozhranie LONWORKS pre pripojenie do riadiacej siete, príp. na nadriadený systém

  - indikácia chodu modulu blikajúcou LED

  - kompaktné vyhotovenie v montážnom ráme pre uchytenie na DIN lištu

Technické údaje:

Parameter

Hodnota

Jednotky

  Napájacie napätie

24 ± 20%

V DC

  Prúdový odber (bez napájania vstupov)

< 100

mA

  Počet vstupov porúch

10

-

  Počet pomocných vstupov

2

-

  Typ vstupov

24/5

V/mA

  Vstup - log. 0

< 3

V

  Vstup - log. 1

> 12

V

  Trvanie platnej poruchy

> 20

ms

  Poeet výstupov porúch

10

-

  Typ výstupov porúch

24/100

V/mA

  Poeet pomocných tranzistorových výstupov

2

-

  Typ pomocných tranzistorových výstupov

24/100

V/mA

  Počet pomocných releových výstupov

4

-

  Typ pomocných releových výstupov

250/8

24/8

V/A AC

V/A DC

  Počet konfiguračných prepojok

2

-

  Počet pomocných prepojok

2

-

  Ochrana vstupov – sklenená poistka

F250/1,4

V/A

  Ochrana procesorovej časti – sklenená poistka

F250/0,1

V/A

  Krytie

IP00

-

  Rozmery d x š x v

165 x 125 x 48

mm

  Montáž na lištu

DIN 35

-

Popis

     Modul poruchovej signalizácie na báze technológie LONWORKS sníma, spracúva a indikuje 10 porúch I. a II. stupňa (voliteľný počet pomocou prepojok) s časovým rozlíšením prvej a následných porúch. Okrem skúšobného a potvrdzovacieho tlačidla má možnosť pripojenia akustického alarmu, modemu a pripojenia do riadiacej komunikačnej siete LONWORKS s možnosťou vysielania informácií o poruchách do siete. Modul je určený pre umiestnenie do rozvádzačov a technologických zariadení.

Typické použitie modulu je pre všetky typy kotolní, vrátane kotolní s občasným dozorom alebo bezobslužných.

 


Návrat späť

______________________________________________________________________

© 2001 PMC